Työyhteisölle & ammattilaisille

Työyhteisöille ja ammattilaisille

Palvelut työyhteisöille ja ammattilaisille suunnitellaan yhdessä ja räätälöidään jokaisen asiakkaan ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan yhdessä. Palveluita ovat:

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä. Työnohjausta voidaan käyttää esim. työn kehittämiseen, työntekijän työssä jaksamisen tukena ja asiakastapausten käsittelyyn. Työnohjaus voi olla avuksi erilaisissa haastavissa tilanteissa, voi tukea yhteistyötä ja auttaa vuorovaikutuksen parantamisessa. Viitekehykseni on dialoginen, narratiivinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen. 

TYÖNOHJAUS

Työpajoja ja konsultointia toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi, uuden hankkeen suunnitteluun tai hanketyön tueksi. Konsultointi voi olla kertaluontoista tai pidempi prosessi. Työpajoissa voidaan hyödyntää eri menetelmiä esim. kompetenssiarviointi, BIKVA, eri verkosto- ja dialogiset menetelmät, vertaisarviointi, Open Space. Yhdessä voidaan miettiä mikä palvelee teitä parhaiten.

KEHITTÄMINEN 

KOULUTUS

& LUENNOT

kehittämistyöhön, arviointiin hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista.

SELVITYSTYÖT

Selvitykset ja muut kirjalliset tuotokset.

 

REFERENSSIT -ER

KUMPPANIT/KUMPANER

Kamalta äidit - NNKY

Ystäväksi maahanmuuttajaisälle - hanke


MLL:n Uudenmaan piirin hanke, käynnistyi vuonna 2017
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 2017-2018


Osallistuin hankesuunittelun ja Uudenmaan alueen hankkeiden totuetukseen
Delaktig i samhället -DelSam I-IV


Finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet, för att främja ungas delaktighet. https://www.fskompetenscentret.fi/projekt/avslutade_projekt/projektet_delsam_4/
Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen -HANKO


Hangon lasten ja perheidenpalveluja kehitettiin vuosina 2014-2016. Vuodet 2015-2016 osana STM:n rahoittamaa Iloa Vanhemmuuteen KASTE-hanketta
Projekt Pappa


Föreningen Familjeparasollets projekt 2009-2012, finansierat av RAY. Projektrapporten
Tidiga instaser för sårbara familjer


Ett nordiskt projekt verkställt av Nordens välfärdscenter 2011-2012
Systemiskt arbete med barn i riskzon - SABIR


Delprojekt i Barnets röst 2009-2011, 2011-2012 https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/sabir/
Perhehaavi - hanke


MLL:n Uudenmaan piirin hanke. Käynnistyi vuonna 2019
Vanhempi vankilan portilla - hanke


Ensi- ja turvakotien liiton hanke. Hanke osti minulta konsultointia viimeisenä vuonna
Suomi-Somalia Seura

Lovisa stad - skolkuratorerna


LUENNOT/FÖRELÄSNING

Tarinoita perheen ja työn yhteensovittamisesta - löydä omasi


Maria Akatemia Työnjanoon! hanke, webinaari 5.5.21
Utvärdering för kunskapsbaserad praktik


5 sp kurs på Arcada för högre yh studerande, åren 2013, 2015, 2016
Horisontal och vertikal integration - vad betyder det?


Föreläsning 19.5.2017
Utvärdering inom det sociala området


Föreläsning, Svenska social och kommunal högskolan 5.10.2016 och 31.3.2015
Välmående i arbete - meningsfullhet, kommunikation och yoga


Föreläsning 11.3.2016
Vanhempien ABC - ryhmänohjaaja koulutus


Vuonna 2019 kaksi koulutusryhmää
Tid, respekt och värme - för bättre relationer


Jag fungerar som Hem och Skolas föreläsare och föreläser med denna rubrik
Hyvän henkilöstöhallinon perusteet ja dialoginen johtaminen


Tilauskoulutus Suomi-Somalia seuralta
Kaikille kaikkea vai jollekin jotain tiettyä - työnohjauspalvelun tuotteistaminen


Webinaari Suomen työnohjaajat 29.10.2020

JULKAISUT/PUBLIKATIONER

Verkostotyön ihanuus ja vaikeus


Artikkeli julkaisussa Imetys ilman stressiä loppuraportti 2017
Möten på vägen – orientering i sociala landskap (red.)


En bok åt Eini Pihlajamäki 2013
Utredning om invandrares möjligheter att arbeta på svenska


Utredning över invandrares möjligheter att arbeta på svenska inom dagvård och äldre omsorg i huvudstadsregionen För projektet Delaktig i FInland 2013
Familjecenter i Norden (red.)


- en resurs för barn och familjer (2011) Redaktör tillsammans med Marjatta Kekkonen och Riitta Viitala
Utvärdering av SABIR


Länk till utvärderingarna 2011
God Praxis inom Social- och Häslovården


Utvärdering av projektet God Praxis inom Social- och Hälsovården i Jakobstad (2011)
Projektrapporter från DelSam I-IV


Rapport från DelSam II 2014 Rapport från DelSam III 2015