top of page

Työyhteisölle & ammattilaisille

Työyhteisöille ja ammattilaisille

Palvelut työyhteisöille ja ammattilaisille suunnitellaan yhdessä ja räätälöidään jokaisen asiakkaan ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan yhdessä. Palveluita ovat:

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä. Työnohjausta voidaan käyttää esim. työn kehittämiseen, työntekijän työssä jaksamisen tukena ja asiakastapausten käsittelyyn. Työnohjaus voi olla avuksi erilaisissa haastavissa tilanteissa, voi tukea yhteistyötä ja auttaa vuorovaikutuksen parantamisessa. Viitekehykseni on dialoginen, narratiivinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen. 

TYÖNOHJAUS

Työpajoja ja konsultointia toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi, uuden hankkeen suunnitteluun tai hanketyön tueksi. Konsultointi voi olla kertaluontoista tai pidempi prosessi. Työpajoissa voidaan hyödyntää eri menetelmiä esim. kompetenssiarviointi, BIKVA, eri verkosto- ja dialogiset menetelmät, vertaisarviointi, Open Space. Yhdessä voidaan miettiä mikä palvelee teitä parhaiten.

KEHITTÄMINEN 

KOULUTUS

& LUENNOT

kehittämistyöhön, arviointiin hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista.

SELVITYSTYÖT

Selvitykset ja muut kirjalliset tuotokset.

referenssit
bottom of page