top of page
Etsi
  • Mia Montonen

Olika slags arbetshandledning till olika behov

Så småningom börjar våren bli sommar och trist koronan är det dags att börja blicka mot hösten. I många medier har man lyft fram arbetshandledning som stöd i arbete nu med coronan och senast nu är det bra att fundera på höstens arbetshandledningsbehov. Jag får ofta svara på frågan, vad är arbetshandledning? och i hurdana situationer kan använda sig av arbetshandledning? I denna text skall jag åtminstone delvis svara på frågan.

Suomen työnohjaajat ry har publicerat en rekommendation för anskaffning av arbetshandledning (på finska), där det beskrivs olika former av handledning.


Detta är en bra grund, som jag i denna text tänkte lite vidareutveckla genom att via ge exempel på olika situationer där man kan använda sig arbetshandledning och vad det betyder konkret i antal gånger för arbetshandledning och intensitet.

Den traditionella arbetshandledningen är handledning som stöd för klient/patientarbete eller som stöd för till exempel förmansarbete. Då kan målsättningen för arbetshandledningen kvalitetssäkring, stöd av arbetsvälmående eller dylikt. I dessa fall ordnas arbetshandledningen regelbundet med ca fyra veckors mellan rum och ofta en längre tid, minst ett till två år, men kan vara upp till fyra år. I arbetshandledningen behandlas olika teman, från olika synvinklar. Temat kan variera från en gång till en annan. Arbetshandledningen kan förverkligas som individuell handldening eller som grupphandledning.

När man planerar förändringar, utvecklar nytt, har ett projekt eller när det finns konflikter i en arbetsgemenskap, kan man dra nytta av arbetshandledning. I dessa fall koncentrerar man sig i handledningen på det valda temat och målsättningen kan vara stöd för förändringen, förbättrat arbetsklimat, stöd för projektets genomförande. Antal träffar och intensitet beror på temat och arbetsgemenskapens storlek. Ofta kräver denna form av handledning att handledaren förbereder sig eller sätter sig in i till exempel projektet och det krävs ett coachande grepp. Själv förverkligar jag dessa ofta i form av workshops och då kan det vara skäl att reservera till och med tre timmar för en workshop.

Arbetshandledning är ett bra verktyg i vissa fall där arbetstagaren är på gränsen att bli utbränd eller är på väg tillbaka till arbetet, efter att hen varit utbränd. Utbrändhet kan bero på många saker och oftast krävs det också annat än arbetshandledning. Arbetshandledning kan vara till hjälp, ifall den handledda vill fundera på hur behärska sin arbetssituation, fundera på sitt förhållningssätt till arbetet och vill ha nya synvinklar. I dessa fall kommer man gemensamt överens om hur ofta och hur länge man träffas. I situationer där personen återgår till arbetet efter en sjukledighet, kan det vara bra med en relativt tät kontakt i början. Ifall det inte är fråga om svår utbrändhet, kan redan några gånger vara till stor nytta.

Arbetsgemenskaper och enskilda personer kan råka ut för olika kriser. Arbetshandledning kan användas till att berabeta dessa. Krisens karaktär definierar arbetshandlednings processen och deltagarna.

Arbetshandledning kan också användas på många andra sätt. Här exempel på i hurdana situationer jag har fungerat som arbetshandledare. Olika slags situationer kräver olika saker av handledaren, i form av kompetens, förberedelser och så vidare. Dessa påverkar naturligtvis också prissättningen av handledningen.

Man får gärna kommentera och ställa tilläggsfrågor.

66 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page